Zadeva C-769/18: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 12. marca 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Francija) – Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle/SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale (Predhodno odločanje – Socialna varnost delavcev migrantov – Uredba (ES) št. 883/2004 – Člen 5(b) – Povišanje stopnje starostne pokojnine – Upoštevanje nadomestila, izplačanega za vzgojo in izobraževanje otroka s posebnimi potrebami v drugi državi članici – Načelo enakega obravnavanja dejstev)