Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 554/2010 tal- 24 ta’ Ġunju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2488/2000 li jżomm fondi ffriżati fejn għandu x’jaqsam is-Sur Milosevic u dawk il-persuni assoċjati miegħu