Għajnuna mill-Istat – Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet 2020/C 374/03