Zadeva T-808/19 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2020 – Silgan International in Silgan Closures/Komisija (Začasna odredba – Konkurenca – Zahtevek za posredovanje podatkov – Člen 18(3) Uredbe (ES) št. 1/2003 – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti)