Dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni - Dokument li jakkumpanja l- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet ta' l-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju tal-kwoti tal-gassijiet b'effett ta' serra fil-Komunità Sommarju tal-Valutazzjoni ta’ l-Impatt {KUMM(2006) 818 finali} {SEG(2006) 1684}