VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023 (COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)) Commissie regionale ontwikkeling Rapporteur: Mirosław Piotrowski