Odluka Komisije (EU) 2020/391 оd 20. rujna 2019. o mjeri SA.34402 – 2015/C (ex 2015/NN) koju je provela Njemačka u korist društva Hochschul-Informations-System GmbH (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 6836) (Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku) (Tekst značajan za EGP)