Vec C-653/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 4. septembra 2019 – Trestné konanie proti DK