Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de8 iunie 1988. # Land de Sarre și alții împotriva Ministre de l'Industrie, des P et T et du Tourisme și alții. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunal administratif de Strasbourg - Franța. # Cauza 187/87. TITJUR Land de Sarre și alții