Zadeva T-135/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2020 – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO – Dalmat (LaTV3D) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije LaTV3D – Prejšnja nacionalna besedna znamka TV3 – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost storitev – Podobnost znakov – Razlikovalni učinek – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)