predmet C-2/18: Presuda Suda (drugo vijeće) od 13. studenoga 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Litva) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednička poljoprivredna politika – Zajednička organizacija tržišta – Mlijeko i mliječni proizvodi – Uredba (EU) br. 1308/2013 – Članak 148. stavak 4. – Ugovor o isporuci sirovog mlijeka – Slobodno pregovaranje o cijenama – Suzbijanje nepoštenih poslovnih praksi – Zabrana plaćanja različitih cijena proizvođačima sirovog mlijeka iz skupine grupirane s obzirom na dnevno prodanu količinu i zabrana neopravdanog snižavanja cijena)