Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (EU) 2020/1316 ta’ 21 ta 'Settembru 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f’ċertu Stati Membri (notifikat bid-dokument C(2020) 6541) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)