Kawża C-586/11 P: Appell ippreżentat fl- 24 ta’ Novembru 2011 mir-Regione Puglia mid-Digriet tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) mogħti fl- 14 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-84/10, Regione Puglia vs Il-Kummissjoni