EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 40/95 (1995. gada 22. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)