Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2021/512 tat-22 ta’ Marzu 2021 li tawtorizza lir-Renju Unit japplika, fir-rigward tal-Irlanda ta’ Fuq, miżura speċjali li tidderoga mill-Artikoli 16 u 168 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud