Rozporządzenie Rady (UE) 2020/2231 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe