Predmet T-486/11: Presuda Općeg suda od 17. prosinca 2015. – Orange Polska protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Zloporaba vladajućeg položaja — Poljsko tržište telekomunikacija — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 102. UFEU-a — Uvjeti koje je raniji operater nametnuo za odobravanje naplatnog pristupa novih operatera mreži i veleprodajnim uslugama širokopojasnog pristupa — Pravni interes za utvrđivanje povrede — Novčane kazne — Obveza obrazlaganja — Težina povrede — Olakotne okolnosti — Proporcionalnost — Neograničena nadležnost — Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni iz 2006.”)