SELEX Sistemi Integrati vs Il-Kummissjoni Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (it-Tieni Awla) tat-12 ta' Diċembru 2006. # SELEX Sistemi Integrati SpA vs il-Kummisjoni tal-Komunitajiet Ewropej. # Kompetizzjoni - Abbuż minn pożizzjoni dominanti - Kunċett ta' impriża - Ilment - Ċaħda. # Kawża T-155/04. TITJUR