Written question E‑8969/10 Antigoni Papadopoulou (S&D) lill‑Kummissjoni. Kumpaniji tal‑ajru Ċiprijotti ma jitħallewx itiru minn fuq it‑Turkija