Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2015 o situácii na Maldivách (2015/3017(RSP))