2015 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Maldyvuose (2015/3017(RSP))