ABBOZZ TAL-BAĠIT EMENDATORJU Nru 4 GĦALL-BAĠIT ĠENERALI TAL-2019 Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenji u ħlasijiet f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)