NACRT IZMJENE PRORAČUNA BR. 4 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2019. Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranjem potrebnih rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)