2009/704/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 16 ta’ Lulju 2008 dwar l-għajnuna mill-Istat C 29/04 (ex N 328/03) li l-Italja biħsiebha tagħti għar-raffinerija taz-zokkor ta' Villasor, proprjetà tal-kumpanija Sadam ISZ (notifikata bid-dokument numru C(2008) 3531)