Konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali - Léger - 28 ta' Settembru 2006. # ASML Netherlands BV vs Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS). # Talba għal deċiżjoni preliminari: Oberster Gerichtshof - l-Awstrija. # Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali - Regolament (KE) Nru 44/2001- Rikonoxximent u eżekuzzjoni - Artikolu 34(2) - Deċiżjoni mogħtija in kontumaċja - Motiv għal rifjut - Sinjifikat tar-rekwiżit li għandu jkun "possibbli" għal konvenut kontumaċi li jressaq appell kontra d-deċiżjoni - Nuqqas ta' komunikazzjoni u ta' notifika tad-deċiżjoni. # Kawża C-283/05. TITJUR ASML