Odluka Komisije od 03/12/2020 u kojoj se određuje koncentracija kompatibilna sa zajedničkim tržištem (Predmet br. COMP/M.10022 - PREMIER OIL / CHRYSAOR HOLDINGS) în temeiul Regulamentului (EZ) nr. 139/2004 al Consiliului (Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)