Europaparlamentets resolution av den 13 september 2018 om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))