Mål T-8/11: Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Bank Kargoshaei m.fl. mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning — Frysning av tillgångar — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Berättigade förväntningar — Omprövning av restriktiva åtgärder som antagits — Oriktig bedömning — Likabehandling — Rättslig grund — Väsentliga formföreskrifter — Proportionalitet — Äganderätt)