Lieta T-8/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 16. septembra spriedums — Bank Kargoshaei u.c./Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Tiesiskā paļāvība — Pieņemto ierobežojošo pasākumu pārskatīšana — Kļūda vērtējumā — Vienlīdzīga attieksme — Juridiskais pamats — Būtiskas formas prasības — Samērīgums — Tiesības uz īpašumu)