Asia T-8/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.9.2013 — Bank Kargoshaei ym. v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden leviäminen — Varojen jäädyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan — Perusteltu luottamus — Toteutettujen rajoittavien toimenpiteiden uudelleentarkastelu — Arviointivirhe — Yhdenvertainen kohtelu — Oikeudellinen perusta — Olennaiset menettelymääräykset — Oikeasuhteisuus — Omistusoikeus)