Kohtuasi T-8/11: Üldkohtu 16. septembri 2013 . aasta otsus — Bank Kargoshaei jt versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria suhtes võetud piiravad meetmed, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite külmutamine — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele — Õiguspärane ootus — Võetud piiravate meetmete uuesti läbivaatamine — Hindamisviga — Võrdne kohtlemine — Õiguslik alus — Olulised menetlusnormid — Proportsionaalsus — Omandiõigus)