Written question E-003646/11 Dominique Vlasto (PPE) u Gaston Franco (PPE) lill-Kunsill. Regolazzjoni tal-attivitajiet ta’ tħaffir u estrazzjoni tal-gass tax-shale