Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/527, 15. aprill 2020, millega kehtestatakse pärast Üldkohtu otsust kohtuasjas T-301/16 uuesti lõplik dumpinguvastane tollimaks Indiast pärit keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) torude impordi suhtes seoses äriühinguga Jindal Saw Limited