Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l- 14 ta’ Ġunju 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2006/346/KE dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni relatati mad-deni klassikutal-ħnieżer fil-Ġermanja (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 2323) Test b'rilevanza għaż-ŻEE.