2006/411/EK: A Bizottság határozata ( 2006. június 14. ) a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/346/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 2323. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)