Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti starptautiskos strīdos starp darbinieku un darba devēju