Deċiżjoni tal-Kumitat Permanenti tal-Istati tal-EFTA Nru 1/2016/SC tat-28 ta' April 2016 dwar il-kondiviżjoni interna tal-kostijiet [2016/1660]