Comunicarea guvernului francez referitoare la Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor – Anunț privind cererile de autorizații exclusive de prospectare a zăcămintelor de hidrocarburi lichide sau gazoase, denumite „Permis de Saint-Quintien” (Text cu relevanță pentru SEE)