Francijas valdības paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei – Paziņojums par pieteikumiem ekskluzīvas atļaujas Permis de Saint-Quintien saņemšanai, lai veiktu šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu atradņu izpēti (Dokuments attiecas uz EEZ)