Prancūzijos Vyriausybės pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų – Pranešimas apie prašymą išduoti išskirtinį leidimą, vadinamą „Permis de Saint-Quintien“, skystiems arba dujiniams angliavandeniliams žvalgyti (Tekstas svarbus EEE)