MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)) Izvjestiteljica za mišljenje: Karima Delli