Vec C-531/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 8. októbra 2013 — Kornhuber a i.