Sag C-531/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 8. oktober 2013 — Kornhuber m.fl.