Věc C-531/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshofs (Rakousko) dne 8. října 2013 — Kornhuber a další