Дело C-531/13: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof (Австрия) на 8 октомври 2013 г. — Kornhuber и др.