Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1849/2006 ta’ l- 14 ta' Diċembru 2006 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2032/2003 dwar it-tieni fażi tal-programm ta' ħidma ta' 10 snin imsemmi fl-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta' prodotti bijoċidali Test b’rilevanza għaż-ŻEE.