Sprawa C-340/19: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 czerwca 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) – Łotwa) – Valsts ieņēmumu dienests / SIA „Hydro Energo” [Odesłanie prejudycjalne – Wspólna taryfa celna – Nomenklatura scalona – Klasyfikacja taryfowa – Pozycja taryfowa 7407 – Sztaby, pręty i kształtowniki z miedzi – Wlewki z miedzi lub ze stopów miedzi w kształcie prostokąta, walcowane na gorąco]