Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni komuni tal-Komunità rigward l-abbozz ta' Deċiżjoni Nru 2/2005 tal-Kumitat Konġunt stabbilit mill-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Prinċipat ta' l-Andorra, dwar ċerti kwistjonijiet veterinarji