Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1512 tal-10 ta' Ottubru 2018 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2018) 6761) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)