Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 3 ta' April 2006 dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni fir-rigward ta' l-influwenza tat-tjur ta' patoġeniċità għolja fl-Iżrael u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2006/227/KE (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 1245) Test b'rilevanza għaż-ŻEE.